Søk skuleplass

Skulen starta opp i august 2015 i leigde lokaler i Brusdalen (tidl. Brusdal skule).
Då starta skulen opp med 40 elevar fordelt på 1. – 8.trinn.
Etter to år med drift har elevtalet dobla seg – og mellom 80-90 elevar fordelt på 1.-10.trinn går i dag på skulen vår.

Om de er interessert i ein skuleplass til dykkar barn/ungdom, så kan de fylle ut skjema under.

Vi gjer oppmerksom på at ein søknad om skuleplass er ikkje bindande.
De søker plass, skulen responderer med tilbod om skuleplass for dei det gjeld, og så tek søkar eventuelt imot skuleplass i eit eige skriv.