Personalet 2016-2017

Det nærmar seg skulestart for andre gong på Møre barne- og ungdomsskule Skodje, og det er mange som er spente på korleis dette året vert. Det er iallfall vi som skal arbeide her i år.

Personalet er klart, og det er ei auke i både lærarar og assistentar. Noko som er naturleg når det er 50% auke i elevtalet denne hausten.

Vi har her gleden av å presentere for dykk ein kombinasjon av dyktige, kompetente og engasjerte lærarar og assistentar som vil gjere sitt beste for at dette skal verte eit godt læringsår for oss alle.

Pr. august 2016 ser altså personalet ved Møre barne- og ungdomsskule Skodje slik ut:
(Øverst frå venstre)

Personalet 2016-17 nr 2c m tekstMarianne Ødegård                      – kontaktlærar 1.trinn
Dag Øyvind Sæter                       – faglærar og rådgjevar
Gunvor Aarseth Dirdal              – faglærar/spes.ped
Lise-Kari Tennfjord Engås         – faglærar/spes.ped
Elisabeth Mattland Sandli        – assistent
Karoline Starheimsæter           – assistent
Nils Einar Berget                         – kontaktlærar 9.trinn
Hege Dalhaug                              – faglærar/spes.ped
Ingrid Fredly                                 – kontaktlærar 2.-3.trinn
Synnøve Solheim Rasmussen – assistent
Per Magnus Austnes                  – assistent
Kristine Kjerstad                         – faglærar/spes.ped

Personalet 2016-17 nr 1 m tekstÅshild Fauske Solevåg             – assistent
Therese Helgesen                     – kontaktlærar 4.-5.trinn
Kristine Bjørkavoll                   – assistent
Olgunn Oksavik                        – avd.leiar barnetrinn, SFO-leiar
Eivind Landro                            – assistent, timelærar
Kristin Barmala Woldsund    – kontaktlærar 8.trinn
Kristine Vik Magerholm         – faglærar
Ingrid Kvam Steinshamn        – rektor
Rebeca Hånes                            – faglærar
Martin Nøstrud                         – avd.leiar ungdomstrinn, faglærar
Kjersti Tengesdal Haug           – kontaktlærar 6.-7.trinn
Ingrid Eide-Opskar                     – morspermisjon
Mirjam Kleiveland                        – morspermisjon (lærling)