Om skulen

Møre barne- og ungdomsskule Skodje er ein kristen privat grunnskule i Skodje kommune.

Skulen er eigd av Sunnmøre Indremisjon og grunna på det kristne trus- og verdigrunnlaget. Skulen vil i alt sitt virke søkje å gje elevane det beste dei kan få, for både livet og det evige livet. Trivsel, tryggleik og læring er viktige faktorar for skulekvardagen. Skulen legg vekt på at elevane skal få utvikle refleksjon, kritisk tenking og sjølvstendig identitet kring viktige val i livet, både med omsyn til etisk tenkning, verdival, utdannings- og yrkesval og refleksjon over livssyn.

Skuleplanane vart godkjent av Utdanningsdirektoratet 26.januar 2015, og starta opp i leigde lokalar på Brusdal skule 17.august 2015. 

Kvifor kristen barneskule m nettside

Meir informasjon om skulen finn du HER.