Når kan ein byrje på Møre?

Søknadsfrist er 1.februar med skulestart til hausten same året.

Dersom det er ledige skuleplassar etter hovudopptaket, kan ein få plass om ein søker
før skulestart.