Må ein vere kristen for å gå på Møre?

Nei, skulen er sjølvsagt open for ALLE!

Det er ikkje krav om å meine, tru eller tenke verken det eine eller andre. Skulen arbeider med basis i dei kristne grunnverdiane og er både open og ærleg på at vi har som mål at elevane skal verte kjende med den kristne trua. Samstundes er det viktig for skulen å hjelpe elevar til både å tenkje og reflektere på eiga hand og ta eigne val.