Kven kan gå på Møre?

Skulen er open for alle elevar frå 1.- 10.trinn,
så sant det er ledig skuleplass i den aktuelle klassa/trinnet.

Er du i tvil om vi har plass er det berre å ta kontakt!