Kva skjer om ein søkjer plass på skulen?

Skulen tek inn elevar i samsvar med eit eige inntaksreglement.   

Skulen er open for alle elevar som søkjer om skuleplass, så sant der er plass i klassen. Skulen tek inn elevar fram til skulestart hausten kvart år (seinast før 1.oktober), men kan ta inn elevar gjennom skuleåret på særskilte vilkår (jfr. inntaksreglement).

Søkjarar vert i hovudsak tilbydd skuleplass kronologisk etter når elevane søkjer om skuleplass, og det vert difor tilrådd å søkje tidleg. Når skulestarten nærmar seg vil søkjarar verte invitert til samlingar på skulen for å verte kjend med både skulen og potensielle medelevar. Dersom ein vert tilbydd skuleplass, må ein i løpet av våren før skulestart takke ja eller nei til skuleplassen ein har søkt på.