Kva kostar det å få gå på Møre?

Foreldrebetalinga frå 1.august 2018:

Elev på barnetrinnet:         kr 4400 pr skuleår
Elev på ungdomstrinnet:   kr 9800 pr skuleår

Den årlege summen vert delt i månadsvis betaling. 

Søskenmoderasjon:
Ein familie som har to barn i skulen betaler 70% av full pris for begge barna. Ein familie som har meir enn to barn i skulen, betaler 60% av full pris for kvart av barna.

Stipend: 
Det er muleg å søke om stipend for å lette foreldrebetalinga. Stipendet vert vurdert opp mot inntekt til forsørgar(ane).