Har skulen SFO-tilbod?

Ja, skulen har SFO-ordning for 1.- 4.trinn.

Ta kontakt med SFO-leiar, Olgunn Oksavik på e-post: sfo@moreskodje.no
eller på telefon: 71 70 70 51 for meir info.