Får ein dei same helsetilboda på Møre?

Ja, eleven har rett på dei same skulehelsetenestene som ein har i den offentlege skulen. Dvs helsesøster, tannlege, PPT/BUP tilbyr dei same tenestene til elevar i private skular.

På Møre Skodje er det helsesøster frå Skodje kommune som har hovudansvar for skulehelsetenesta for elevane på vår skule.