Ny haust – nye muligheter

Eit nytt skuleår er i gang, og vi er spente på å få sjå nye og gamle elevar finne seg til rette.
I år er det knappe 80 elevar som fyller 1.-10.trinn, og det vert vår første haust uten at vi skal utvide til eit nytt trinn, eller justere rutiner etter elevtalauke. Det er i grunn litt godt det også.

Skuleleiinga har likevel utvida seg litt, og vi har fått ny inspektør og rådgjevar på ungdomstrinnet. Han heiter Runar Andersen, og har lang erfaring som lærar. Vi gler oss over å kunne starte eit skuleår med ein komplett skuleadm.

I tillegg til ny inspektør, så vil vi ila få dager ha ny ballbinge på skuleområdet. Dette prosjektet deler vi saman med Brusdal Idretts- og velforening, og vi er takksame for godt samarbeid for å kunne få eit slikt anlegg til skuleplassen vår. Vi gler oss til å kunne feire opning av ballbingen saman med foreldra no i september.

Vi vil ønske alle våre elevar, foreldre/familie og skulevener ein GOD HAUST med mange nye dagar og muligheter.