ELEVINNTAK for hausten 2018

Eit nytt skuleår er godt i gang – og vi gler oss over flotte elevar og innhaldsrike dagar i Brusdalen. Og sjølv om vi har enno mykje vi skal lære, oppleve og meistre dette året først – så er skuleadministrasjonen samstundes oppteken av å forberede neste års elevar til skulestart hausten 2018.

Har de søkt skuleplass, vil de verte kontakta av skulen og få informasjon om elevplass ved Møre barne- og ungdomsskule Skodje.

Og har de ikkje søkt skuleplass enno
– så kan de gjere dette HERhttp://moreskodje.no/soknad-om-skuleplass/

Hjarteleg velkomen til å ta kontakt om det er noko de lurar på!