Kategoriarkiv: Nyhende

ELEVINNTAK for hausten 2018

Eit nytt skuleår er godt i gang – og vi gler oss over flotte elevar og innhaldsrike dagar i Brusdalen. Og sjølv om vi har enno mykje vi skal lære, oppleve og meistre dette året først – så er skuleadministrasjonen samstundes oppteken av å forberede neste års elevar til skulestart hausten 2018.

Har de søkt skuleplass, vil de verte kontakta av skulen og få informasjon om elevplass ved Møre barne- og ungdomsskule Skodje.

Og har de ikkje søkt skuleplass enno
– så kan de gjere dette HERhttp://moreskodje.no/soknad-om-skuleplass/

Hjarteleg velkomen til å ta kontakt om det er noko de lurar på! 

 

Stadig auke i elevtal

Den nye Møre-skulen i Skodje kommune gler seg over stadig nye søkarar også for komande skuleår. Overgangen frå første til andre skuleåret endte med ei elevauke på 50%, og no ser prognosane ut til å gje nye 40% auke i overgangen frå andre til tredje driftsåret.

IMG_3667Rektor, Ingrid Kvam Steinshamn, er takksam for tillit frå foreldra som ynskjer å nytte seg av alternativet som Møre-skulen både er og arbeider for å vere. Skulen arbeidar no med planar for utviding av dei midlertidige skulelokala i Brusdalen, for å kunne huse det aukande elevtalet. Det vert også første gong skulen får eit 10.trinn, og det vert ekstra spanande å skulle få sende frå seg ein avgangsklasse etter endt eksamen våren 2018, fortel rektor.

«Vi har enno plass i alle klassane på ungdomsskulen, dersom det er nokon som lurer på å gå ungdomsskuleåra på Møre», fortel rektor Steinshamn.

Det kjem elevar både frå Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund kommune og bussforbindelsane er gode, så elevane kjem seg enkelt til og frå skulen, sjølv om ein må reise med buss. Vi prøver å nytte oss godt av det flotte naturområdet, både nært skulen i Brusdalen, og generelt i Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund. Særleg valfagsgruppa: Natur, Miljø og Friluftsliv får kjenne på skuledagar der ein er både «høgt og lågt» i terrenget (jfr bilete under).

Aktiv skulekvardag

Banner mai 2016 m logo

Skulen har høgt fokus på den kristne trua og tradisjonane som følger med kulturarven til den kristne historia. Utanom KRLE-faget, så følger skulen same læreplan som den offentlege skulen, men det vert sjølvsagt et generelt preg ved skulen når personalet arbeider med å fremje dei kristne verdiane i møte med liv og lære. «Vi ynskjer å gje framtidas vaksne utdanning, haldningar og verdiar med kjennskap til Gud og den kristne historia og kulturarven», understreker rektoren.

Forsidebilete KRLfaget

Interesserte og søkarar vert oppmoda til å ta kontakt med skulen for spørsmål.
Ellers er det muleg å følge skulen både på Facebook («Møre barne- og ungdomsskule Skodje») og på Instagram (@moreskodje) for meir inntrykk av skulekvardagen på Møre.

Personalet 2016-2017

Det nærmar seg skulestart for andre gong på Møre barne- og ungdomsskule Skodje, og det er mange som er spente på korleis dette året vert. Det er iallfall vi som skal arbeide her i år.

Personalet er klart, og det er ei auke i både lærarar og assistentar. Noko som er naturleg når det er 50% auke i elevtalet denne hausten.

Vi har her gleden av å presentere for dykk ein kombinasjon av dyktige, kompetente og engasjerte lærarar og assistentar som vil gjere sitt beste for at dette skal verte eit godt læringsår for oss alle.

Pr. august 2016 ser altså personalet ved Møre barne- og ungdomsskule Skodje slik ut:
(Øverst frå venstre)

Personalet 2016-17 nr 2c m tekstMarianne Ødegård                      – kontaktlærar 1.trinn
Dag Øyvind Sæter                       – faglærar og rådgjevar
Gunvor Aarseth Dirdal              – faglærar/spes.ped
Lise-Kari Tennfjord Engås         – faglærar/spes.ped
Elisabeth Mattland Sandli        – assistent
Karoline Starheimsæter           – assistent
Nils Einar Berget                         – kontaktlærar 9.trinn
Hege Dalhaug                              – faglærar/spes.ped
Ingrid Fredly                                 – kontaktlærar 2.-3.trinn
Synnøve Solheim Rasmussen – assistent
Per Magnus Austnes                  – assistent
Kristine Kjerstad                         – faglærar/spes.ped

Personalet 2016-17 nr 1 m tekstÅshild Fauske Solevåg             – assistent
Therese Helgesen                     – kontaktlærar 4.-5.trinn
Kristine Bjørkavoll                   – assistent
Olgunn Oksavik                        – avd.leiar barnetrinn, SFO-leiar
Eivind Landro                            – assistent, timelærar
Kristin Barmala Woldsund    – kontaktlærar 8.trinn
Kristine Vik Magerholm         – faglærar
Ingrid Kvam Steinshamn        – rektor
Rebeca Hånes                            – faglærar
Martin Nøstrud                         – avd.leiar ungdomstrinn, faglærar
Kjersti Tengesdal Haug           – kontaktlærar 6.-7.trinn
Ingrid Eide-Opskar                     – morspermisjon
Mirjam Kleiveland                        – morspermisjon (lærling)